Thông báo huỷ lớp Hóa phân tích/19-1 ngành Môi trường

Thông báo huỷ lớp Hóa phân tích/19-1 ngành Môi trường

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp Hóa phân tích/19_1 trong HK1/2020-2021

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy ngành Khoa học Môi trường và CN KT Môi trường)

              Căn cứ công văn số 46/KMT của Khoa Môi trường ngày 19 tháng 10 năm 2020, Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy ngành Khoa học Môi trường và CN KT Môi trường về việc hủy lớp Hóa phân tích/19_1 trong HK1/2020-2021 như sau:

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

20-21

1

CHE00007

Hóa phân tích

19_1

cs2:F208

6

6

4

 

Lưu ý: Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP) môn này tại văn phòng Khoa Môi trường từ ngày ra thông báo đến 11g ngày thứ sáu 23/10/2020.