Thông báo hủy lớp Vi tích phân 1A / 19 HL1

Thông báo hủy lớp Vi tích phân 1A / 19 HL1
THÔNG BÁO
Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký lớp Vi tích phân 1A/19HL1, Khoa Toán và PĐT thống nhất hủy lớp này và cho sv đăng ký học chung lý thuyết với 2 lớp 20TTH1, 20TTH2; còn bài tập thì mở thêm 2 lớp. Sinh viên ĐKHP vào các ngày 16,17/10/2020. Cụ thể như sau:
 
1. Hủy lớp:
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
20-21 1 2019 LT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1 LT Hủy lớp 7 6 4 Toán-Tin học
20-21 1 2019 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1A LT Hủy lớp 7 8.5 2.5 Toán-Tin học
20-21 1 2019 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1B LT Hủy lớp 7 8.5 2.5 Toán-Tin học
20-21 1 2019 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1C LT Hủy lớp 7 8.5 2.5 Toán-Tin học
 
2. Mở bổ sung:
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2020 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH1D 37 50 BT cs2:E003 7 6 2.5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
20-21 1 2020 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 20TTH2D 37 50 BT cs2:E003 7 8.5 2.5 Toán-Tin học 15 14/12/2020
 
Thời gian bắt đầu học:
LT Vi tích phân 1A: 30/11/2020
BT Vi tích phân 1A: 24/12/2020