Thông báo kế hoạch thực tập Sinh học đại cương 2

Thông báo kế hoạch thực tập Sinh học đại cương 2

THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập SHĐC 2 (BIO00082)

Thời gian bắt đầu: Tuần lễ 18/5/2020, kết thúc sau 9 tuần học và 1 tuần thi.

Thời gian học trong tuần

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

07g20 – 09g20

Ca 1

Ca 5

Ca 9

09g30 – 11g30

Ca 2

Ca 6

Ca 10

12g30 – 14g30

Ca 3

Ca 7

Ca 11

14g40 – 16g40

Ca 4

Ca 8

Ca 12

 

Nội dung học:

Giáo trình Thực tập Sinh học đại cương 2

Lý thuyết thực tập:

7g30 ngày 24/5/2020, hội trường B, Linh Trung

Phụ trách giảng dạy:

Giảng viên các PTN thuộc Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm:

PTN. Sinh học đại cương A104 (Linh Trung).

Sinh viên cần chuẩn bị:

1 tấm ảnh chụp 3×4 dán vào phiếu theo dõi học tập, 1 cuốn giáo trình, áo blouse

Lưu ý:

  • Mỗi ca học, PTN chỉ nhận tối đa 50 SV, theo danh sách của P. Đào tạo.
  • Những ca học chưa đủ số lượng thì PTN sẽ bổ sung thêm những SV khóa trước có đăng ký học lại.
  • Sau khi đã có danh sách SV mỗi ca học chính thức, các em tự phân chia 02 SV / tiểu nhóm. DSSV này sẽ cố định cho đến hết khóa học.
  • SV học lại (chưa có tên trong danh sách thực tập): đăng kí thực tập qua email ngtkanh@hcmus.vn (0932078622) từ 18/5 – 24/5/2020 và gặp phòng đào tạo để bổ sung danh sách trước ngày 31/5/2020.

 

Trưởng thực tập

 

 

Phan Ngô Hoang

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

Môn học: Thực tập Sinh học đại cương 2 (BIO00082)

Học kì 2, năm học 2019 – 2020

Tuần lễ

Tên bài

Tên PTN phụ trách

18/5/2020

24/05/2020, 7g30, hội trường B, học lý thuyết thực tập

25/5/2020

Bài 1. Mô và cơ quan thực vật

Giảng viên PTN Thực vật

01/6/2020

Bài 2. Sắc tố thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

08/6/2020

Bài 3. Sự quang hợp

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

15/6/2020

NGHỈ (Sinh viên Thi giữa kỳ)

22/6/2020

Bài 4. Hô hấp ở thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

29/6/2020

Bài 5. Vận chuyển nước của mô mộc

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

06/7/2020

Bài 6. Mô động vật

Giảng viên PTN Động vật

13/7/2020

Bài 7. Hoạt động của hệ cơ và
điện sinh học

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

20/7/2020

Bài 8. Sự tuần hoàn máu trong mạch

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

27/7/2020

Bài 9. Yếu tố khí hậu

Giảng viên PTN Sinh thái

03/8/2020

Sinh viên nghỉ 1 tuần, tự ôn bài thi

10/8/2020

NGHỈ (Sinh viên Thi học kỳ)

17/8/202

24/8/2020

31/8/2020

Thi thực tập