Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện Hk1/18-19

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện Hk1/18-19

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy

học kỳ 1/2018-2019

     

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện CHÍNH THỨC HK1/2018-2019 của sinh viên hệ chính quy đã được cập nhật, sinh viên có thể xem kết quả theo 1 trong 2 cách sau:

 • CÁCH 1: tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết và các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/18-19
 • CÁCH 2: xem kết quả điểm chi tiết trên trang Dịch vụ trực tuyến CTSV
  • Truy cập Website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
  • Đăng nhập theo thông tin
   • Username: MSSV
   • Pass: CMND/CCCD (đối với lần đầu tiên đăng nhập)
  • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).

Kết quả này đã cập nhật các đề nghị thay đổi điểm tại mục 5 của Khoa Hóa học bao gồm các sinh viên sau:

STT

MSSV

Họ tên

M5 (Mới)

M5 (Cũ)

1

18247057

Trương Hoàng Thy Anh

9

0

2

18247058

Trương Thị Ngọc Ánh

10

8

3

18247060

Hứa Gia Chi Bảo

10

8

4

18247067

Phạm Tất Đạt

0

10

5

18247068

Nguyễn Ngọc Điệp

10

0

6

18247069

Huỳnh Tâm Đoan

0

10

7

18247070

Nguyễn Ngân Hà Giang

10

0

8

18247071

Trần Thái Ngân Hà

9

10

9

18247072

Lê Nhật Anh Hào

10

9

10

18247085

Phạm Thanh Khiêm

9

10

11

18247088

Nguyễn Trung Khoa

10

9

12

18247091

Phạm Đăng Khôi

10

0

13

18247092

Hồ Vĩ Kiên

9

10

14

18247093

Phạm Tuấn Kiệt

10

9

15

18247094

Lê Phạm Minh Lâm

9

10

16

18247096

Mai Thị Diệu Linh

10

9

17

18247097

Ninh Thuỵ Thùy Linh

0

10

18

18247098

Trần Quang Linh

10

0

19

18247099

Võ Hoàng Khánh Linh

0

10

20

18247101

Dương Thăng Long

9

0

21

18247103

Trần Quốc Long

9

8

22

18247105

Lê Đức Minh

10

8

23

18247107

Nguyễn Lê Hữu Minh

10

9

24

18247110

Vương Duy Nghiêm

10

8

25

18247111

Tạ Kim Ngọc

0

10

26

18247112

Dư Ngọc Thảo Nguyên

10

0

27

18247114

Lê Trọng Nhân

10

8

28

18247116

Lê Thị Yến Nhi

0

8

29

18247117

Nguyễn Hoàng Nhi

10

0

30

18247120

Khưu Bảo Như

10

9

31

18247122

Chu Hoàng Phúc

9

10

32

18247123

Lương Minh Phúc

9

8

33

18247124

Nguyễn Trọng Phúc

0

8

34

18247127

Nguyễn Thành Phương

10

0

35

18247129

Phạm Phú Quí

0

9

36

18247130

Đinh Thụy Phương Quỳnh

9

0

37

18247132

Trương Tấn Sang

10

8

38

18247136

Hồng Cơ Thành

10

9

39

18247139

Nguyễn Thịnh

10

9

40

18247141

Lương Châu Minh Thư

9

10

41

18247142

Nguyễn Trần Anh Thư

10

8

42

18247143

Võ Nguyễn Minh Thư

10

9

43

18247147

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

10

9

44

18247148

Dương Ngọc Thùy Trang

10

9

45

18247151

Vũ Thị Phương Trang

0

10

46

18247153

Huỳnh Thanh Trúc

10

0

47

18247154

Nguyễn Huỳnh Thịnh Trúc

10

9

48

18247157

Phạm Thị Phương Uyên

10

9

49

18247159

Lê Ngọc Thảo Vy

10

9

50

18247160

Quách Hiểu Vy

10

9

 

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ