Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2/2018-2019

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2/2018-2019

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2/2018-2019

     

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019 (tính từ 16/02/2019 – 23/8/2019) của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2018-2019: Sinh viên có thể xem kết quả dự kiến theo một trong hai cách sau
  • CÁCH 1: tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/18-19 (điểm trên Shub là điểm của từng hoạt động, sinh viên phải đối chiếu với quy chế về mức điểm tối đa của từng mục khi tính điểm tổng kết)
  • CÁCH 2: xem kết quả điểm chi tiết trên trang Dịch vụ trực tuyến CTSV
    • Truy cập Website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
    • Đăng nhập theo thông tin Username: MSSV; Pass: CMND/CCCD
    • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).
  1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 01/10/2019 – 15/10/2019

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Văn phòng khoa

Toán: nhhai@hcmus.edu.vn

CNTT: tlsv@fit.hcmus.edu.vn 

Vật lý + HDH + KTHN: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Hóa+ CN Hóa:  hopthusvkhoahoa@hcmus.edu.vn

Sinh + CNSH: htoanh@hcmus.edu.vn

Địa chất: dtmle@hcmus.edu.vn

KHMT + CNMT:  tqtra@hcmus.edu.vn

KHVL: vnan@hcmus.edu.vn

ĐTVT: ntcnghia@fetel.hcmus.edu.vn

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

–   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

–   Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/18-19

–   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và xem các hoạt động đã được cộng điểm trên Shub (xem file đính kèm) để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ