Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2021-2022

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2021-2022

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2021-2022 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1. Vì lý do tình hình dịch bệnh, các sinh viên phải học trực tuyến trong suốt HK1/2021-2022 dẫn đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng trong sinh viên bị hạn chế. Do đó, Nhà trường sẽ cộng điểm rèn luyện cho toàn thể sinh viên nội dung “phòng chống dịch bệnh tại nơi cư trú” (+ 10đ tại mục 4.6).

2. Sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin các chương trình đào tạo theo đề án (CTT, CLC, VP) chưa có kết quả thi HK1/21-22 đầy đủ nên kết quả điểm rèn luyện dự kiến chỉ tính trên danh sách tham gia hoạt động của sinh viên, chưa có điểm liên quan đến học tập tại các mục 1.2, 1.3 và 1.4. Ngay sau khi có điểm học tập HK1/2021-2022 Nhà trường sẽ cộng điểm bổ sung cho sinh viên và công bố kết quả điểm rèn luyện chính thức.

3. Thời gian và cách thức tiếp nhận khiếu nại/bổ sung:

Thời gian: từ 07/4/2022 – 22/4/2022

Cách thức: Nộp bản scan/ảnh chụp các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường (các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời)

Tiêu đề: MSSV – DRL HK1/21-22

Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động có xác nhận của đơn vị tổ chức (thời gian diễn ra hoạt động HK1/2021-2022 tính từ 01/10/2021 – 20/02/2022)

4. Cách xem kết quả dự kiến điểm rèn luyện: sinh viên tra cứu các hoạt động đã tham gia tại link https://bit.ly/38A6X83. Các hoạt động bổ sung được cập nhật sau 03 ngày khi khiếu nại của sinh viên được giải quyết.

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên  (xem file đính kèm) và xem các hoạt động đã được cộng điểm để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Ngọc Hân