Thông báo kết quả khen thưởng HK2/18-19, khen thưởng tốt nghiệp ĐHCQ tháng 11/2019

Thông báo kết quả khen thưởng HK2/18-19, khen thưởng tốt nghiệp ĐHCQ tháng 11/2019

1. Danh sách khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc HK2/18-19: Danh sách 1 (các sinh viên có tên trong danh sách đến P.CTSV để nhận giấy khen từ ngày 27/11/2019)

Danh sách tài khoản

2. Danh sách khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao Hội thao sinh viên ĐHQG-HCM 2019: Danh sách 2

Danh sách tài khoản

3. Danh sách sinh viên được khen thưởng tốt nghiệp ĐHCQ tháng 11/2019: Danh sách tài khoản

Tốt nghiệp Thủ khoa: QD 1649

Tốt nghiệp Xuất sắc: QD 1650

Tốt nghiệp loại Giỏi: QD 1651

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển tiền, các sinh viên vui lòng kiểm tra tài khoản ATM để nhận tiền.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN