Thông báo khảo sát ý kiến chương trình tập huấn tân sinh viên 2019

Thông báo khảo sát ý kiến chương trình tập huấn tân sinh viên 2019
THÔNG BÁO
KHẢO SÁT Ý KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TÂN SINH VIÊN 2019
 
 
Nhằm tổng hợp, đánh giá, phân tích, báo cáo kết quả Chương trình tập huấn và cải tiến nội dung chương trình tập huấn, Trung tâm Nghiên cứu cải tiếng phương pháp dạy và học đại học (Trung tâm CEE) yêu cầu các bạn tân sinh viên 2019 đã tham dự Chương trình tập huấn tân sinh viên năm 2019 do Trung tâm CEE tổ chức  tham gia khảo sát ý kiến theo đường link bên dưới (bạn nào đã thực hiện khảo sát vui lòng bỏ qua thông báo này):
 
Thời gian tham gia khảo sát: Từ 10g00, thứ 2, ngày 9/9/2019 đến 17g00, chủ nhật, ngày 15/9/2019