Thông báo kiểm tra Anh văn đầu vào và quy định học tiếng Anh đối với sinh viên khoá 2021

Thông báo kiểm tra Anh văn đầu vào và quy định học tiếng Anh đối với sinh viên khoá 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số: 187/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc kiểm tra anh văn đầu vào và quy định học tiếng Anh

  đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021)

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021 về việc dự kiểm tra Anh văn đầu vào và các quy định liên quan như sau:

 1. Mục đích

– Đối với chương trình đại trà: nhằm có thể phân loại cấp độ học tập các học phần Anh văn để xếp lớp phù hợp.

 – Đối với các chương trình chất lượng cao: nhằm có thông tin về trình độ tiếng Anh của sinh viên để triển khai giảng dạy phù hợp. Sinh viên các ngành tham dự đợt kiểm tra này theo đề xuất của Khoa phụ trách đào tạo, gồm các ngành như sau: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Hóa học, Khoa học Môi trường.

 1. Nội dung kiểm tra

     Nội dung bài kiểm tra bao gồm những câu hỏi chủ yếu tương đương trình độ Sơ cấp và một số câu hỏi thuộc trình độ cao hơn. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu khóa, sinh viên có thể tham khảo các giáo trình Anh văn như Personal Best, Lifelines, Headway, New Headway, International Express, New English File, New Cutting Edge, face2face, Outcomes, Solutions và các giáo trình dạy Anh văn theo hướng giao tiếp khác (từ trình độ Elementary trở lên, tập trung vào các phần ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và dựng câu, không kiểm tra phần Nghe-Nói).

 1. Hình thức làm bài kiểm tra:

– Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến.

– Trước ngày 27/9/2021, sinh viên xem “Hướng dẫn làm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến Anh văn đầu vào” tại trang web của Trường tại địa chỉ https://tuyensinh.hcmus.edu.vnhttps://www.hcmus.edu.vn.

– SV phải có một máy tính hoặc hai điện thoại di động loại smartphone. Máy tính và điện thoại di động đều phải có camera và micro hoạt động bình thường, có khả năng chạy được ứng dụng Zoom và Moodle, đã kích hoạt tài khoản sinh viên do trường cung cấp. Thiết bị phải đặt cố định và dùng camera để quan sát (bằng phần mềm Zoom) sao cho luôn thấy được quá trình sinh viên đang làm bài. 

– SV cần cài đặt:

 • Cài phần mềm sử dụng Zoom: https://zoom.us/download
 • Yêu cầu cấu hình máy tính để cài đặt zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
 • Máy tính cần trang bị web camera, mic, headphone và đường truyền internet từ 1Mbps trở lên.
 • Sinh viên sử dụng đồng thời hai giao diện khi làm bài kiểm tra như sau:
 • Sinh viên (SV) làm bài trực tiếp trên hệ thống Moodle bằng máy tính cài hệ điều hành Windows 7, 8.1 hoặc 10.
 • SV bắt buộc đăng nhập  vào  Zoom trong suốt thời gian bắt đầu ca thi cho đến kết thúc ca thi.
 1. Thời gian kiểm tra và xem danh sách sinh viên dự kiểm tra

– Thời gian kiểm tra: Chủ nhật – ngày 03/10/2021, gồm có 03 ca kiểm tra:

 • Ca 1: lúc 7giờ 00;
 • Ca 2: lúc 9giờ 00;
 • Ca 3: lúc 13giờ 00.

   Sinh viên phải dự kiểm tra đúng với thời gian quy định.

– Sinh viên xem danh sách kiểm tra, giờ kiểm tra và các thông tin liên quan từ  12giờ thứ 7 ngày 02/10/2021 trên website Trường theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn / Đào tạo / Đào tạo Đại học-Cao đẳng / Thông báo – Hệ Chính Quy. Chọn file: “Xem danh sách kiểm tra tiếng Anh văn đầu vào – Khóa tuyển 2021”.

 1. Các điều kiện học và miễn học các học phần Anh văn chính khóa chương trình đại trà

Sinh viên chưa có chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra (chuẩn trình độ tiếng Anh của chương trình đào tạo) theo quy định thì bắt buộc phải tuân theo các quy định như sau:

    – Học Anh văn theo chương trình đào tạo của Trường gồm bốn học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 và Anh văn 4.

     – Điều kiện được học các học phần Anh văn:

 • Anh văn 1:

Sinh viên có kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào từ 5.0 điểm trở lên mới được đăng ký học Anh văn 1.

Những sinh viên không dự kiểm tra Anh văn đầu vào hoặc có điểm kiểm tra Anh văn đầu vào nhỏ hơn 5.0 điểm phải học bổ túc Anh văn.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nhà trường sẽ lập danh sách sinh viên đủ trình độ để được học Anh văn 1 hoặc phải học bổ túc Anh văn.

 • Anh văn 2: SV phải đạt học phần Anh văn 1 mới được học tiếp học phần Anh văn 2.
 • Anh văn 3: SV phải đạt học phần Anh văn 2 mới được học tiếp học phần Anh văn 3.
 • Anh văn 4: SV phải đạt học phần Anh văn 3 mới được học tiếp học phần Anh văn 4.

Ngoài ra, trong thời gian học sinh viên phải đạt bốn học phần Anh văn như trên để được tiếp tục học các học phần chuyên ngành, làm khóa luận tốt nghiệp, seminar tốt nghiệp (hoặc học môn thay thế khóa luận tốt nghiệp) theo quy định của Trường tại địa chỉ: http://hcmus.edu.vn.

     – Điều kiện miễn học:

 • Miễn học Anh văn 1 nếu sinh viên có kết quả thi Anh văn đầu vào đạt từ 8.0 điểm trở lên.
 • Miễn học tất cả các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo nếu sinh viên có chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp theo Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà ban hành kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-KHTN ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, gồm các loại chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh sau:

– Chứng chỉ VNU-EPT đạt 176 do ĐHQG-HCM cấp.

– Chứng chỉ IELTS 4.5 do British Council hoặc IDP Australia cấp.

– Các loại chứng chỉ do ETS cấp, gồm: TOEFL(iBT) 45, TOEFL(ITP) 450, TOEFL(CBT) 133, TOEIC 4 kỹ năng đạt 450 Nghe-Đọc và 181 Nói-Viết.

– Chứng chỉ PET – CEFR B1 do Cambridge cấp.

– Chứng chỉ BEC Preliminary do Cambridge Assessment cấp.

– Chứng chỉ BULATS 40 do Cambridge Assessment cấp.

 1. Công bố kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào:
 • Đối với chương trình đại trà: kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào sẽ được thông báo vào ngày 06/10/2021 trên trang web của Trường theo địa chỉ https://hcmus.edu.vn.
 • Đối với các chương trình chất lượng cao: kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào sẽ được chuyển đến Khoa phụ trách đào tạo vào ngày 06/10/2021 để thông báo cho sinh viên.
 1. Thời khóa biểu Anh văn bổ túc, Anh văn 1 chương trình đại trà
 • Ngày 08/10/2021, sinh viên đại học chính quy chương trình đại trà xem thời khóa biểu Anh văn bổ túc, Anh văn 1 trên trang web của Trường theo địa chỉ https://hcmus.edu.vn. Ngoài ra, sinh viên có thể kiểm tra thời khóa biểu cá nhân theo hệ thống portal như sau: https://portal.hcmus.edu.vn.
 • Sinh viên bắt đầu học các học phần Anh văn theo thời khóa biểu HK1/2021-2022 từ tuần lễ 11/10/2021.
 1. Lưu ý dành cho sinh viên đại học chính quy chương trình đại trà

a/ Sinh viên không dự kiểm tra Anh đầu vào và chưa có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra theo quy định thì Trường sẽ xếp vào học các lớp Anh văn bổ túc.

b/ Sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh đầu ra và chứng chỉ đó còn hiệu lực tại thời điểm nộp thì sinh viên thực hiện nộp tại Phòng Đào tạo để được miễn học các học phần Anh văn và xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra và không cần phải dự thi kiểm tra anh văn đầu vào.

c/ Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh: từ ngày 20/09/2021 đến ngày 30/9/2021.

d/ Hồ sơ nộp gồm:

 • File ảnh đơn xin xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra (mẫu D15 theo phụ lục đính kèm).
 • File ảnh Bản chính các chứng chỉ.
 • File ảnh Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

e/ Chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định được xem là hợp lệ khi chứng chỉ đó còn hiệu lực tại thời điểm nộp và được các đơn vị cấp chứng chỉ xác minh là hợp lệ (theo yêu cầu xác nhận của nhà trường).

(*) Lưu ý: Tất cả các trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ giả, Trường sẽ xử lý buộc thôi học và đình chỉ xét tốt nghiệp theo Quyết định của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

f/ Quy trình nộp chứng chỉ tiếng Anh

 • Bước 1: Điền thông tin theo mẫu đơn xin đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra.
 • Bước 2: Tạo 01 file (PDF) gồm các file ảnh tại điểm d Mục 8 như trên, lưu thành tên: “MSSV_D15” (Vd: 21110001_D15.pdf).
 • Bước 3: Sử dụng email sinh viên để truy cập vào link đăng ký để thực hiện nộp hồ sơ xin miễn học tiếng Anh: https://forms.office.com/r/VnchxQrZrU
 • Bước 4: Thực hiện điền thông tin và upload file chứa hình ảnh tại Bước 2

 

 ** Sinh viên xem đề cương bài kiểm tra hoặc lấy mẫu đơn xét đạt chuẩn Anh văn trong file đính kèm

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện);

– Lưu: VT, PĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Lê Quan