Thông báo kiểm tra môn CHE00001/18SHH ngày 05/12/2018

Thông báo kiểm tra môn CHE00001/18SHH ngày 05/12/2018
THÔNG BÁO
 
SV dự kiểm tra môn BT Hóa ĐC 1 vào thứ 4  (05/12/2018) thời gian 9g30 – 11g tại phòng D103.
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
CHE00001 Hóa đại cương 1 18SHH2A cs2:D209 ->D103 4 3.5 2.5
CHE00001 Hóa đại cương 1 18SHH2C cs2:D209 ->D103 4 3.5 2.5