Thông báo lại thời gian công bố và phát Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình đợt tháng 12/2021.

Thông báo lại thời gian công bố và phát Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình đợt tháng 12/2021.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đã nộp đơn xét Hoàn tất chương trình đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

– Thời gian công bố danh sách hoàn tất chương trình là ngày 05/01/2021.

– Thời gian nhận giấy chứng nhận HTCT từ ngày 12/01/2021.

@ Rất xin lỗi vì phải lỡ hẹn lần nữa, mong các bạn sv thông cảm nhé !