Thông báo lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2018

Thông báo lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 THÔNG BÁO

Về việc Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2018

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo đến các Anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách (file đính kèm) đến Trường dự lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ theo lịch sau:

Stt

Khoa

Ngày nhận lễ phục

Ngày Tổ chức lễ

Địa điểm

1

Khoa Công nghệ thông tin, Viện JVN, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu

15 giờ 25/5/2018

Lưu ý: Các Anh Chị mang theo giấy tờ tùy thân để nhận lễ phục.

8h, ngày 28/5/2018

GĐ 1

2

Khoa Sinh học, Khoa Toán–Tin học, Khoa Địa chất, Khoa Môi trường

15 giờ 29/5/2018

Lưu ý: Các Anh Chị mang theo giấy tờ tùy thân để nhận lễ phục.

8h, ngày 30/5/2018

GĐ 1

Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, nhà Trường đề nghị tất cả các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Học viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng đào tạo sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2018.

Các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng báo cho phòng đào tạo sau đại học được biết trước ngày 25/5/2018

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo