THÔNG BÁO Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 100/TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

 

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2021-2022 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

I. Thông tin chung

 1. Đối tượng:Bắt buộc tất cả sinh viên khóa 2019 và khóa 2020 bậc Đại học, chính quy.
 2. Hình thức tổ chức:

Trực tuyến trên nền tảng Microsoft TEAMS. Sinh viên sử dụng tài khoản email sinh viên được Nhà trường cung cấp để đăng nhập.

– Phòng CTSV sẽ tạo lớp học với tên lớp học được đặt đúng theo lịch, đồng thời gán danh sách SV vào mã lớp SV đã đăng ký.

 1. Nội dung sinh hoạt:

Ø   Chuyên đề A: gồm 2 nội dung

 • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2021
 • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ

Ø   Chuyên đề B: Thông tin về Đoàn – Hội

 1. Lịch cụ thể:
 1. Kiểm tra:

     Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

     Ø   Thời gian kiểm tra: sinh viên theo dõi thông báo trên website Trường

  II. Hình thức đăng ký

      Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký học cả 2 chuyên đề và có thể chọn thời gian, mã lớp học phù hợp với mình trên website:

           http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

      Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp (nếu cần); vì vậy sinh viên cần theo dõi thông báo tiếp theo của Nhà trường về kết quả đăng ký và danh sách lớp học chính thức.

     Ø   Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

     Ø   Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 24/11/2021

     Ø   Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 25/11/2021

Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

III.   Phương thức điểm danh

       Nhà trường sẽ trích xuất dữ liệu tham gia từ MS Teams làm cơ sở điểm danh. Sinh viên phải tham gia buổi học từ đầu đến cuối buổi mới được tính là đã tham gia lớp học. SV cần đăng nhập vào hệ thống lớp học trước 15 phút.

*Lưu ý:

 • Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đăng nhập không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.
 • Sinh viên tham gia lớp học cần sử dụng tai nghe, hạn chế dùng loa ngoài.
 • Nếu một nhóm sinh viên ngồi gần nhau thì không được mở loa và mic trên nhiều thiết bị cùng lúc (âm thanh sẽ bị hú).
 • Tắt mic khi tham gia buổi học chỉ mở mic khi có nhu cầu phát biểu và tắt mic sau khi phát biểu xong.
 • Sinh viên muốn sử dụng công cụ chia sẻ màn hình cần được sự cho phép của GV.
 • Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +    Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

  +    Sinh viên phải học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 • Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:
 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 • Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương