Thông báo lịch học SHCD Cuối khóa NH 2018-2019, Chuyên đề 2 ( bổ sung)

Thông báo lịch học SHCD Cuối khóa NH 2018-2019, Chuyên đề 2 ( bổ sung)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_____________

Số: 30/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

TP.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2018-2019

(Chuyên đề 2 bổ sung)

 

            Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa năm học 2018-2019 đối với Chuyên đề 2 (đợt bổ sung) để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

I. Thông tin chung

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2015 trở về trước (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2016 trở về trước (đối với bậc Cao đẳng, chính quy) nhưng chưa tham gia Chuyên đề 2 do Khoa tổ chức.

2. Địa điểm:

Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

3. Nội dung sinh hoạt:

Ø   Chuyên đề 2: gồm nội dung

  • Định hướng nghề nghiệp, tạo động lực sau khi ra trường

4. Lịch cụ thể:

NGÀY HỌC

THỜI GIAN

CHUYÊN ĐỀ

ĐỊA ĐIỂM

Chủ Nhật

(19/05/2019)

8g00 – 09g30

II-Cuối khóa

Giảng đường 2

 

 II. Thời gian học

  • Sáng: Từ 8g00 đến 9g30

    

III.   Phương thức điểm danh

       Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,  Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

         

*Lưu ý:

  +                Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

  +             Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +                Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

  +                Sinh viên phải học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2018-2019.

Nơi nhận:

–    Lưu: P.CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương