Thông báo lịch tập huấn Phương pháp học tập chủ động cho sinh viên K2020, CS Linh Trung