Thông báo lịch thi và phòng thi – Kỳ thi môn Tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học ngày 03/6/2018