Thông báo mở bổ sung học phần trong học kỳ hè 2019

Thông báo mở bổ sung học phần trong học kỳ hè 2019

 THÔNG BÁO

(Về việc mở lớp bổ sung trong HK3 (hè)/2018-2019

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

  Trong học kỳ 3 (hè)/2018-2019,  Trường mở thêm một số lớp cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ghi chú

18-19

3

MTH00041

Toán rời rạc

HE-LT1

.

4

1

5

 8/7/19 bắt đầu

18-19

3

MTH00041

Toán rời rạc

HE-LT1

.

6

1

5

 8/7/19 bắt đầu

18-19

3

MTH00001

Vi tích phân 1C

HE-LT1

.

2

1

4

 

18-19

3

MTH00001

Vi tích phân 1C

HE-LT1

.

4

1

4

 

18-19

3

MTH00040

Xác suất thống kê

HE-LT1

.

3

6

4

Dành cho sv học lại

18-19

3

MTH00040

Xác suất thống kê

HE-LT1

.

6

6

4

18-19

3

PHY00004

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân)

HE-LT2

F304

4

1

4

SV 18VLH không được đăng ký hè.

18-19

3

PHY00004

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân)

HE-LT2

F302

6

1

4

18-19

3

PHY00001

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)

HE-LT3

F302

3

1

4

 

18-19

3

PHY00001

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)

HE-LT3

F304

6

1

4

 

18-19

3

PHY00002

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)

HE-LT3

F302

3

6

4

 

18-19

3

PHY00002

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)

HE-LT3

F302

6

6

4

 

 Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP HK3 (hè)/ 2018-2019 như đã thông báo.