Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2018 (GVCC,GVC,GV)

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2018 (GVCC,GVC,GV)
Kính gửi: Thầy cô Lãnh đạo đơn vị 
 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với Giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học phải có “chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm”.
 
Thực hiện Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016-2020 về phát triển đội ngũ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phối hợp với Trường Đại học Sài gòn tổ chức Khóa học “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên dạy Đại học – Cao đẳng” năm 2018 (file đính kèm).
 
– Thời gian học: Từ 2/6/2018 -17/6/2018
 
– Đối tượng tham dự: Giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên (diện biên chế hoặc hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên).
 
Các đơn vị gửi danh sách Thầy cô tham gia khóa học (theo mẫu) về phòng TCHC qua mail vttduong@hcmus.edu.vn trước ngày 18/5/2018.
 
Trân trọng./.