Thông báo nghỉ học do dịch bệnh covid-19

Thông báo nghỉ học do dịch bệnh covid-19

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ học cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy

 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra)

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra những ngày vừa qua từ cuối tháng 11 năm 2020 tại Thành Phố Hồ Chí Minh;

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên quyết định tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 06/12/2020. Riêng các học phần đã chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến từ ngày 02/12/2020 thuộc Khoa Công nghệ thông tin phụ trách vẫn tiếp tục giảng dạy theo kế hoạch.

Từ ngày 07/12/2020 Trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết sang hình thức trực tuyến, các học phần thực hành sẽ được các Khoa chủ động giãn cách khi giảng dạy. Trường sẽ thông báo chi tiết trước ngày 06/12/2020.

Trường không tổ chức thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 2019 và 2020 trong thời gian từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2020. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ thông báo đến sinh viên lịch thi giữa kỳ mới.

Lưu ý:

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhập thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.

Tùy theo tình hình diễn tiến của dịch bệnh, Trường sẽ thông báo ngày bắt đầu học trên trang thông tin điện tử của Trường. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất ./.