Thông báo nghỉ học ngày 9/12/2018 tại Linh Trung

Thông báo nghỉ học ngày 9/12/2018 tại Linh Trung
THÔNG BÁO 
 
Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018  cúp điện nên các lớp sau nghỉ học:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00002 Toán cao cấp C 17_HL1 150 180 LT cs2:F103 8 1 4
MTH00004 Vi tích phân 2B 17_HL1 150 180 LT cs2:F104 8 1 4