Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương sẽ thực hiện nghỉ 01 ngày, ngày 02/4/2020 (thứ Năm).

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Phòng Tổ Chức – Hành Chính.

Trân trọng./.