Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4  và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4

và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

 

            Căn cứ theo công văn số 25/TB-KHTN ký ngày 20/3/2019 của Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng  Đào tạo thông báo đến sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng của các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, Hoàn chỉnh ĐH và Quý Thầy (Cô) phụ trách giảng dạy các hệ Đào tạo như trên về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 như sau:

  • Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: sinh viên được nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày 13/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 15/04/2019 (thứ Hai).
  • Nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5: sinh viên được nghỉ liên tục 05 ngày, từ ngày 27/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/05/2019 (thứ Tư).

Trân trọng đề nghị Thầy (Cô) bố trí dạy bù các ngày nghỉ lễ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019. Về phòng học dạy bù, Thầy (Cô) sẽ liên hệ như sau:

  • Tại cơ sở 227 NVC: Thầy (Cô) liên hệ với Tổ quản lý giảng đường (anh Bộ).
  • Tại cơ sở Linh Trung: Thầy (Cô) giảng dạy K.2018 liên hệ phòng Đào tạo, giảng dạy K.2017 liên hệ với Tổ Quản lý giảng đường (Anh Kiệt).

Trân trọng./.