Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ tết dương lịch 2019)

 

            Căn cứ thông báo số 195/TB-KHTN ngày 12/12/2018 về việc nghỉ tết dương lịch 2019 của Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp 18HCB (Chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy khóa 2018) sẽ nghỉ học 2 ngày 31/12/2018 và 01/01/2019. Ngày bắt đầu học:  02/01/2019. 

                                                                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO