Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012;

Căn cứ thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ thông báo số 2373/TB-ĐHQG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia – HCM về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại ĐHQG-HCM,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ thực hiện nghỉ liên tục 04 ngày, từ ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ Ba), trong đó ngày 29/12 và 30/12/2018 là các ngày nghỉ cuối tuần. CBVC đi làm bù cho ngày 31/12/2018 (thứ Hai) vào ngày Thứ Bảy (05/01/2019).

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Phòng Tổ Chức – Hành Chính.

Trân trọng./.