Thông báo nghỉ Tết nguyên đán 2020 và kế hoạch HK2 – hệ chính quy

Thông báo nghỉ Tết nguyên đán 2020 và kế hoạch HK2 – hệ chính quy

 THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ Tết nguyên đán năm 2020 và kế hoạch học kỳ 2/2019-2020

của sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy)

 Trường thông báo đến tất cả các sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy về việc nghỉ tết nguyên đán năm 2020 và kế hoạch học kỳ 2/2019-20 như sau:

  1. Lịch nghỉ tết: sinh viên được nghỉ tết sau khi thi xong các học phần đã đăng ký học trong HK1/2019-2020.
  2. Đăng ký học phần qua mạng (ĐKHP): sinh viên theo dõi thông báo ĐKHP HK2/2019-2020 trên thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).
  3. Tổ chức cho sinh viên đại học khóa 2019 học Giáo dục quốc phòng:

Thời gian học: từ ngày 03/02/2020 đến 23/02/2020 Trường tổ chức học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên đại học khóa 2019 hệ chính quy thuộc các chương trình như sau:

  • Chương trình đại trà và tài năng: tổ chức cho sinh viên tất cả các ngành học.
  • Chương trình chất lượng cao: ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Hóa học; Sinh học.
  • Chương trình Việt – Pháp: ngành Hóa học.

Địa điểm học: sinh viên học tại TTGDQP – Khu quy hoạch ĐHQG.HCM, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.

– Trước ngày 10/01/2020 Trường sẽ thông báo chi tiết về nội dung này trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn  (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).

  1. Bắt đầu học kỳ 2/2019-2020:
  • Khóa 2018 trở về trước: bắt đầu học các học phần đăng ký ở HK2/2019-2020 từ ngày 17/02/2020.
  • Khóa 2019: bắt đầu học các học phần đăng ký ở HK2/2019-2020 từ ngày 24/02/2020.

                                                                                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO