Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2022 và Liên thông đại học đợt tháng 04/2022

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2022 và Liên thông đại học đợt tháng 04/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số: 135/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  27 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy

của đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2022 và Liên thông đại học đợt tháng 04/2022)

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc đại học hệ chính quy về việc nhận bằng tốt nghiệp của đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2022 và Liên thông đại học đợt tháng 04/2022 như sau:

  1. Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp (BTN):

– Khi đến nhận BTN, SV mang thẻ SV hoặc CMND (thẻ căn cước công dân) để đối chiếu. Trong trường hợp các hình ảnh trên thẻ SV/CMND bị mờ đề nghị mang thêm các giấy tờ tùy thân khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe…

– SV ký nhận bằng vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm.

– SV chỉ ký vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm khi các thông tin đã chính xác.

– Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

o Giấy ủy quyền cho người nhận hộ BTN có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

o CMND (thẻ căn cước công dân) của người nhận hộ và của SV.

– Người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay Phòng Đào tạo để xử lý.

  1. Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
  2. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp: Từ ngày 01/08/2022 – 02/08/2022, trong giờ hành chính (Sáng: 08g00 – 11g00; Chiều: 13:30g – 16g00).

– Để biết tình trạng hồ sơ còn thiếu/nợ học phí… (nếu có), SV thực hiện tra cứu từ 08g00 ngày 30/07/2022 theo đường link https://bit.ly/3HVkjZ0.

– Đối với các trường hợp thiếu giấy tờ, SV phải nộp ngay khi nhận bằng.

– Những trường hợp không đến nhận được BTN đúng ngày theo thời gian trên, SV sẽ nhận bằng sau ngày 02/08/2022; trong giờ hành chánh (Sáng: 08g00 – 11g00; Chiều: 13:30g – 16g00).

Lưu ý:

– Mọi thắc mắc về thủ tục nhận bằng sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chánh tại Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại 0287 3089 899 – Ext: 1200.

– Khi  đến nhận bằng SV cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TRẦN THÁI SƠN