Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp đại học chính quy

Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp đại học chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy

– Đợt tháng 9/2017)

 Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc Đại học hệ chính qui về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 như sau:

  1. Thủ tục nhận BTN

– Khi đến nhận BTN, SV mang thẻ SV hoặc CMND để đối chiếu.

– SV điền và nộp Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp trước khi nhận bằng.

– SV ký nhận bằng vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm.

– SV chỉ ký vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm khi các thông tin đã chính xác.

– Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

­ Giấy ủy quyền cho người nhận hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

­ CMND của người nhận hộ và của SV.

– Người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay phòng Đào tạo để xử lý.

  1. Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo, trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM
  2. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp (BTN): sinh viên nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian cụ thể như sau:

* Buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; Buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30.

 

Ngành

Buổi

Ngày

Phòng

Hóa học

Sáng thứ 7

16/12/2017

B.11A

Hóa học – CN Tài năng

Sáng thứ 7

16/12/2017

B.11A

Hóa học – VP

Sáng thứ 7

16/12/2017

B.11A

Khoa học môi trường

Sáng thứ 7

16/12/2017

B.11B

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Sáng thứ 7

16/12/2017

B.11B

Toán học

Chiều thứ 7

16/12/2017

B.11A

Địa chất học

Chiều thứ 7

16/12/2017

B.11A

Khoa học vật liệu

Chiều thứ 7

16/12/2017

B.11B

Vật lý học

Chiều thứ 7

16/12/2017

B.11B

Nhóm ngành Công nghệ thông tin (hệ chính quy)

Sáng chủ nhật

17/12/2017

B.11A

Hải dương học

Sáng chủ nhật

17/12/2017

B.11B

Kỹ thuật hạt nhân

Sáng chủ nhật

17/12/2017

B.11B

Công nghệ sinh học

Sáng chủ nhật

17/12/2017

B.11B

Công nghệ thông tin – các chương trình đặc biệt (Tiên tiến, CLC, VP)

Chiều chủ nhật

17/12/2017

B.11A

Công nghệ thông tin – CN Tài năng

Chiều chủ nhật

17/12/2017

B.11A

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Chiều chủ nhật

17/12/2017

B.11A

Sinh học

Chiều chủ nhật

17/12/2017

B.11B

 * Lưu ý: 

SV nào chưa nhận bằng trong thời gian nêu trên thì nhận tại Phòng đào tạo trong giờ hành chính.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính tại Phòng Đào tạo hoặc số điện thoại: 0971522917.

                                                                                                            

                                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO