Thông báo nhận bằng Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt tháng 9/2019