Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Liên thông ĐH, VLVH, Từ xa qua mạng và Cao đẳng

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Liên thông ĐH, VLVH, Từ xa qua mạng và Cao đẳng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   Số: 226/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ CQ, Liên thông Đại học, hệ Vừa làm vừa học,

Từ xa qua mạng của ngành Công nghệ thông tin – Đợt tháng 9/2018)

 

Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc Cao đẳng hệ CQ, Liên thông Đại học, hệ Vừa làm vừa học, Từ xa qua mạng của ngành Công nghệ thông tin về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 như sau:

  1. Thủ tục nhận BTN

– Khi đến nhận BTN, SV mang thẻ SV hoặc CMND (thẻ căn cước công dân) để đối chiếu. Trong trường hợp các hình ảnh trên thẻ SV/CMND bị mờ có thể mang thêm các giấy tờ tùy thân khác (giấy phép lái xe,…)

– SV ký nhận bằng vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm.

– SV chỉ ký vào sổ cấp bằng, nhận bằng và phiếu điểm khi các thông tin đã chính xác.

– Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

­ Giấy ủy quyền cho người nhận hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nhận hộ và của SV.

– Người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay phòng Đào tạo để xử lý.

  1. Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo, trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM
  2. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp (BTN): Đối với sinh viên có đăng ký dự lễ tốt nghiệp của Trường ngày 10/11/2018 sẽ nhận bằng từ 15giờ30 đến 17giờ00. Những trường hợp còn lại sẽ nhận bằng sau ngày này trong giờ hành chính.

 

 

 Lưu ý:  Mọi thắc mắc về thủ tục nhận bằng sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chánh tại Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại: 097.157.4267.

 

                                                                                                            

                                                                                                               TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO