Thông báo nhận chứng chỉ GDQP Khóa 2020

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP Khóa 2020

                                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 03  năm 2022

 THÔNG BÁO

(Về việc Phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy đã tham gia học Giáo dục Quốc phòng

trong năm học 2020 – 2021)

 

            Trường thông báo cho tất cả sinh viên bậc đại học hệ chính quy Khóa 2020 đã tham gia học Giáo dục quốc phòng  trong năm học 2020 – 2021 đến Phòng Đào tạo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng như sau:

♣ Thời gian và địa điểm phát chứng chỉ:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho SV, Trường sẽ chia thời gian nhận chứng chỉ theo lịch sau đây:

  • Sinh viên chương trình đại trà, tài năng: nhận chứng chỉ tại Phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung từ ngày 28/03/2022 – 01/06/2022 (Sáng 8g00 – 11g00; chiều 13g30 – 15g00).

(Thời gian nhận cụ thể theo bảng phụ lục 01 đính kèm)

  • Sinh viên các chương trình đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt Pháp tất cả các ngành): sẽ nhận chứng chỉ tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 28/03/2022 – 27/04/2022 (Sáng 8g00 – 11g00; chiều 13g30 – 16g00).

(Thời gian nhận cụ thể theo bảng phụ lục 02 đính kèm)

Lưu ý:

  1. Sinh viên đến nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ sinh viên.
  2. Đề nghị sinh viên đến nhận chứng chỉ đúng theo thời gian qui định.
  3. Khi đến nhận chứng chỉ SV cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

                                                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO