Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học đợt 2 năm học 2018-2019 do Trường tổ chức ngày 10/11/2018

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học đợt 2 năm học 2018-2019 do Trường tổ chức  ngày 10/11/2018

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học bậc đại học Chương trình Liên thông,

Vừa làm Vừa học, Từ xa Qua mạng; bậc Cao đẳng hệ chính quy 

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học đợt 2 năm học 2018-2019 bậc đại học Chương trình Liên thông, VLVH, TXQM; bậc Cao đẳng hệ chính quy do Trường tổ chức ngày 10/11/2018 nhận hình tại link sau:

Link hình: https://photos.app.goo.gl/5jvQoWuBDe2o1E627