Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học, đợt tháng 9/2017 do Trường tổ chức

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học, đợt tháng 9/2017 do Trường tổ chức

THÔNG BÁO

 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân bậc Đại học hệ chính quy

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học đợt tháng 9/2017 do Trường tổ chức ngày 19/10/2017 nhận hình tại các link sau:

Link: https://goo.gl/photos/HCuXH2hphLQAYdki9

        https://goo.gl/photos/OB8if9K9xpZDJhmWG8