Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, đợt tháng 9/2018 do Trường tổ chức

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, đợt tháng 9/2018 do Trường tổ chức
 

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học hệ chính quy

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học đợt tháng 9/2018 do Trường tổ chức ngày 25/10/2018 nhận hình tại link sau:

Link hình: https://photos.app.goo.gl/GPnazxsvChdCCnBE7