Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp do Trường tổ chức ngày 05/11/2020

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp do Trường tổ chức ngày 05/11/2020

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Đại học các hệ đào tạo và bậc Cao đẳng chính quy  

Đợt 1 năm 2020 

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 bậc Đại học các hệ đào tạo (Đại học chính quy chương trình đại trà, Liên thông đại học, Từ xa qua mạng, Vừa làm vừa học) và bậc Cao đẳng chính quy do Trường tổ chức ngày 05/11/2020 nhận hình tại link sau:

https://photos.app.goo.gl/KGxRztMxTgUyoKZm8