Thông báo nhận hồ sơ chương trình vay ưu đãi học tập lãi suất 0% – học kì 1 năm học 2021-2022

Thông báo nhận hồ sơ chương trình vay ưu đãi học tập lãi suất 0% – học kì 1 năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    75   / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ chương trình vay ưu đãi học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM

học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

                                                                                                

 

Chi tiết về chương trình, đối tượng vay, điều kiện được vay, sinh viên xem thông báo tại link sau: https://bit.ly/3DHBxXl

 

 1. Đối với sinh viên lần đầu tham gia chương trình:
  • Hồ sơ bao gồm
 • Đơn đề nghị vay (theo biểu mẫu 1, có xác nhận của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp);
 • Sao y công chứng/photo: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (Hoặc các giấy tờ khác xác định nhân thân theo quy định của pháp luật), các trường hợp nộp bản photo thì cần chuẩn bị bản chính để đối chiếu khi làm thủ tục vay;
 • Sơ yếu lý lịch, sinh viên có thể sử dụng lý lịch SV xuất từ portal;
 • Sổ hộ nghèo/Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

 Lưu ý: Tất cả các sinh viên chỉ cần làm 01 bộ hồ sơ vay đầy đủ cho lần vay đầu, nếu Hội đồng cho vay ĐHQG-HCM xét duyệt đồng ý sẽ được tiếp tục vay cho các học kỳ tiếp theo. Những lần vay tiếp theo, sinh viên chỉ cần bổ sung thêm Đơn xin vay, Xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả học tập, điểm rèn luyện và Thông báo đóng học phí của cơ sở đào tạo để xét vay tiếp.

 • Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Bước 1: Sinh viên scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): Vay_uu_dai_MSSV_Họ tên

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/9qUdQP5LsQ

Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h45 ngày 10/11/2021.

Thời gian nộp hồ sơ bản giấy: tùy tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

 

 1. Đối với sinh viên đã được xét duyệt vay của chương trình theo Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 13/01/2021
  • Điều kiện tiếp tục vay học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Sinh viên đang không bị kỷ luật, đình chỉ học tập;
 • Điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 6.0/10 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kỳ 2/cả năm học 2020-2021 đạt từ 70/100 trở lên.
  • Hồ sơ vay

Sinh viên chỉ nộp Đơn xin vay (theo biểu mẫu 1 có xác nhận của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp) tại Văn phòng Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM trước ngày 20/11/2021./. 

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương