Thông báo nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày 15/9/2017)

Thông báo nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày 15/9/2017)

THÔNG BÁO

 

          Nhà trường thông báo đến các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (tính đến ngày 15/9/2017) liên hệ phòng Công tác Sinh viên để nhận lại thẻ. Cụ thể:

  • Khóa 2016 (bậc Đại học, chương trình đại trà): nhận tại cơ sở Linh Trung 
  • Các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.