Thông báo nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày 26/03/218)

Thông báo nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày 26/03/218)

THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo đến các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (tính đến ngày 26/03/2018) liên hệ phòng Công tác Sinh viên để nhận lại thẻ. Cụ thể:

  • Khóa 2016 và 2017 (bậc Đại học, chương trình đại trà): nhận tại cơ sở Linh Trung từ ngày 03/04/2018.
  • Các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ ngày 02/04/2018.