Thông báo nhận thưởng HK2/16-17 đối với sinh viên đạt thành tích cao kỳ xét tuyển năm 2016

Thông báo nhận thưởng HK2/16-17 đối với sinh viên đạt thành tích cao kỳ xét tuyển năm 2016

THÔNG BÁO

 V/V nhận thưởng HK2/16-17 đối với sinh viên đạt thành tích cao kỳ xét tuyển năm 2016

 

Quyết định và quy định về việc cấp học bổng cho sinh viên K2016 có điểm thi từ 27.00 trở lên: Xem file đính kèm

Danh sách được cấp học bổng HK2/16-17: Xem file đính kèm

 

Nhà trường sẽ hoàn tất việc chuyển khoản cho sinh viên vào ngày 19/5/2017, đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

                                                                                                                         PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN