Thông báo nhập học hệ chính quy Liên thông đại học 2017

Thông báo nhập học hệ chính quy Liên thông đại học 2017

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                   

THÔNG BÁO

(Về việc nhận hồ sơ nhập học hệ chính quy liên thông

từ Cao đẳng lên Đại học năm học 2017-2018)

 

            Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐH KHTN) thông báo về việc nhập học đến các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy khóa 2017 (ngày thi 18&19/11/2017) như sau:

 1. Thời gian: từ 8h00-11h00 ngày 21/12/2017
 2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ P4, Q5 Tp.HCM
 3. Hồ sơ nhập học gồm:
  1. Túi đựng hồ sơ (đã phát).
  2. 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, mã sinh viên).
  3. Giấy báo nhập học (nhận tại phòng Đào tạo ngày nhập học).
  4. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng có công chứng (đem bản chính đối chiếu).
  5. Bản sao giấy khai sinh (bản trích lục), không nhận bản photo công chứng.
  6. Phiếu điểm hệ cao đẳng (đối với những sinh viên ngoài trường ĐH KHTN).
  7. Lý lịch sinh viên (không cần xác nhận của địa phương).
 4. Học phí (đóng khi đăng ký nhập học): 5.010.000 đ/sinh viên.
 5. Ngày bắt đầu học: từ tuần lễ 25/12/2017. 

Trường không giải quyết các trường hợp thí sinh đăng ký nhập học trễ hạn theo quy định.

Lưu ý: Đối với sinh viên Cao đẳng của trường ĐH KHTN tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 chưa nhận được bằng bỏ qua mục d trong hồ sơ nhập học.

                                                                                                            Tp.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                Hiệu trưởng

                                                                                                                       Trưởng phòng Đào tạo