Thông báo nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp

Thông báo nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04  năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp

đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2016 trở về trước)

 Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2016 trở về trước về việc nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tốt nghiệp như sau:

  1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 04/05/2020, sinh viên đăng ký thông tin nộp hồ sơ xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo đường link như sau: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1HwSQPNFo0mwXTFaQ6nwM7fePxble1ZLjA7AiB0VNqtURjRZWDlERVhISVBHNkRORUNFN0dWNjRDWC4u

Bước 2: Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 25/05/2020, sinh viên nộp hồ sơ xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM.

  1. Hồ sơ nộp gồm:

– Đơn xin xét đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra theo mẫu D15 (https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/211-phong-dao-tao/cac-bieu-mau/1687-cac-loai-mau-don?Itemid=437)

– Bản photo có công chứng các chứng chỉ (hoặc bản photo chứng chỉ kèm bản chính đối chiếu).

– Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản chính để đối chiếu).

 

Lưu ý:

  1. Chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định được xem là hợp lệ khi chứng chỉ đó còn hiệu lực tại thời điểm nộp.
  2. Trường sẽ gửi đến các đơn vị cấp chứng chỉ để xác minh sau khi nhận chứng chỉ ngoại ngữ sinh viên, nếu sinh viên nộp chứng chỉ giả Trường sẽ xử lý buộc thôi học và đình chỉ xét tốt nghiệp theo quyết định của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên./.

                                                                                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO