Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin

Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn xin chấm phúc khảo kết quả phỏng vấn

kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc nộp đơn xin chấm phúc khảo phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 ngành Công nghệ thông tin như sau:

 1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: ngày 23/10/2020 và 26/10/2020 (sáng : 8g đến 11g00; chiều: 11g30 đến 16g30giờ hành chánh).
 2. Địa điểm nộp đơn phúc khảo: tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM.
 3. Thủ tục nộp đơn phúc khảo gồm:
 • Đơn xin phúc khảo: phát tại Phòng Đào tạo.
 • Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/thí sinh.
 1. Hình thức chấm phúc khảo: Ban chấm phúc khảo phỏng vấn sẽ nghe lại ghi âm trong buổi phỏng vấn xét tuyển liên thông đại học để chấm phúc khảo cho thí sinh.
 2. Dự kiến công bố kết quả phúc khảo, làm thủ tục nhập học bổ sung và ngày bắt đầu học.
 • Dự kiến công bố kết quả phúc khảo: sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00 ngày 30/10/2020.
 • Làm thủ tục nhập học bổ sung (nếu có): chiều từ 13giờ30 đến 16giờ00 ngày 02/11/2020.
 • Bắt đầu học: từ ngày 02/11/2020.

 

­­Lưu ý: Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5 – ĐT: (028)62884499 (số nội bộ: 1200) ./.

                                                                                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nơi nhận:                                                                                                                        CHỦ TỊCH

 • ĐHQG- HCM (để báo cáo);
 • Như điều 1.
 • Lưu: VT, PĐT.