Thông báo nộp đơn xét Hoàn tất chương trình – đợt tháng 4/2021

Thông báo nộp đơn xét Hoàn tất chương trình – đợt tháng 4/2021

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo

bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 04 năm 2021)

 

                Trường thông báo đến các sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1.2 nhưng đã hoàn tất chương trình đào tạo và có nguyện vọng xin xét hoàn tất chương trình đào tạo (CTĐT) như sau:

1. Điều kiện nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT:

  • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
  • Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
  • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

2. Hồ sơ xin xét hoàn tất CTĐT gồm có: đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo (mẫu được in từ portal).

3. Thời gian nộp đơn: từ ngày 05/04/2021 đến 07/04/2021 (sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30).

4. Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM.

5. Lệ phí xét và cấp chứng nhận: theo quy định.

6. Trường công bố danh sách sinh viên được công nhận hoàn tất CTĐT trên website www.hcmus.edu.vn vào 16 giờ ngày 04/05/2021. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 04/05/2021 đến ngày 06/05/2021.

7. Ngày nhận giấy chứng nhận hoàn tất CTĐT: từ ngày 07/05/2021 đến ngày 12/05/2021.

8. Một số quy định sau khi được cấp chứng nhận hoàn tất CTĐT

  • Sinh viên không được phép đăng ký học tại trường (kể cả đăng ký học cải thiện).
  • Từ thời điểm được chứng nhận hoàn tất CTĐT, sinh viên không còn thuộc diện quản lý của Trường, không được hưởng các chế độ, chính sách dành cho sinh viên và không được xác nhận sinh viên để xin hoãn nghĩa vụ quân sự.
  • Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh: căn cứ Quy chế học vụ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện nay, sinh viên được phép nộp chứng chỉ trong vòng 6 năm tính từ đầu khóa học để được công nhận tốt nghiệp.

Lưu ý:

  1. Trong một năm học, Trường nhận đơn xin xét hoàn tất CTĐT ngay sau mỗi đợt xét tốt nghiệp. Nếu sinh viên có yêu cầu chứng nhận thì nộp đơn theo thời gian quy định của mỗi đợt.
  2. Sinh viên chỉ nộp xét đơn xin xét hoàn tất CTĐT một lần duy nhất, thông tin chuyên ngành của hồ sơ nộp xét hoàn tất CTĐT và hồ sơ xét tốt nghiệp (khi đủ điều kiện) phải trùng nhau./.