Thông báo nộp đơn xin hoãn thi HK2/2019-2020 do cách ly trong đợt dịch Covid-19

Thông báo nộp đơn xin hoãn thi HK2/2019-2020 do cách ly trong đợt dịch Covid-19

THÔNG BÁO

(Về việc nhận đơn xin hoãn thi cho sinh viên đại học, cao đẳng

trong HK2/2019-2020 do phải thực hiện cách ly trong đợt dịch bệnh Covid-19)

 

       Theo thông báo số 86/TB-KHTN ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Trường ĐH KHTN về việc giải quyết cho sinh viên đại học và cao đẳng xin hoãn thi các học phần đăng ký học trong HK2/2019-2020 do phải thực hiện cách ly trong đợt dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thi học kỳ 2/2019-2020, nay Trường sẽ thực hiện nhận hồ sơ cho sinh viên đại học và cao đẳng xin hoãn thi các học phần đăng ký học trong HK2/2019-2020 như sau:   

  • Thời gian nộp đơn: từ ngày 09/09/2020 đến hết ngày 15/09/2020.
  • Sinh viên vào trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn / Đào tạo / Đào tạo Đại học và Cao đẳng /Quy chế-Biểu mẫu/ để lấy mẫu đơn xin hoãn thi.
  • Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM.

Lưu ý:

  • Từ ngày 14/9/2020 đén 15/09/2020 sinh viên có thể nộp tại  1 trong 2 cơ sở (Linh Trung và Nguyễn Văn Cừ)
  • Trường hợp có lý do chính đáng, sinh viên có thể nhờ người nộp thay (trường hợp này phải nộp kèm bản photo thẻ SV/CMND của sinh viên xin hoãn thi).

                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                             

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT, PĐT.