Thông báo nộp hồ sơ dự thi Liên thông đại học và nhận Phiếu dự thi

Thông báo nộp hồ sơ dự thi Liên thông đại học và nhận Phiếu dự thi

THÔNG BÁO

V/v Nộp hồ sơ và nhận phiếu dự thi tuyển sinh LTĐH năm 2017

 

  1. Đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đợt tháng 10/2017 nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2017 như sau:
    1. Thời gian phát và nhận hồ sơ dự thi: giờ hành chính các ngày 23 và 24/10/2017 tại phòng Đào tạo.
    2. Ngày nhận phiếu dự thi: giờ hành chính các ngày 30 và 31/10/2017 tại phòng Đào tạo.
  2. Đối với thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi từ 30/08/2017 đến 10/10/2017 (theo thông báo 158/TB-KHTN-ĐT ngày 31/08/2017) sẽ nhận phiếu dự thi vào các ngày 24 và 27/10/2017 lúc 19 giờ 00 tại phòng C33 hoặc giờ hành chính các ngày 30 và 31/10/2017 tại phòng Đào tạo.
  3. Ngày thi: 18/11/2017 và 19/11/2017.

                                                                                                                           Phòng Đào Tạo