Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp LT đại học – tháng 10/2020

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp LT đại học – tháng 10/2020

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông

Đợt tháng 10 năm 2020)

             Trường thông báo đến tất cả sinh viên liên thông đại học hệ chính quy về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu trên website: hcmus.edu.vn);
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Thời gian nộp hồ sơ: ngày 29/10/2020 và ngày 30/10/2020 (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH.KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

5. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

 • Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 18/11/2020.
 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân hoặc không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ phòng Đào tạo đề nghị được điều chỉnh từ ngày 18/11/2020 đến ngày 20/11/2020.
 • Trường sẽ công bố danh sách xét tốt nghiệp sau khi điều chỉnh vào ngày 25/11/2020.

Lưu ý:

 1. Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo thông báo trên và chịu trách nhiệm về tính xác thực đối với hồ sơ đã nộp theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
 2. Trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ giấy tờ sau đây:

           – Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

          – CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của sinh viên./.

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.