Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 6/2020

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 6/2020

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy –

Đợt tháng 6 năm 2020)

 

               Trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên có điểm cập nhật mới (điểm khóa luật tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp…) của học kỳ 1 năm 2019-2020 vào đợt tháng 6 năm 2020 như sau:

 1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp 

Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường; 
 1. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có: 
 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, sinh viên thực hiện như sau:
 • Bước 1: sau khi login, sinh viên vào mục “Hồ sơ Sinh Viên/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên Ngành.
 • Bước 2: sinh viên vào chức năng “Hồ sơ Sinh Viên/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 

 1. Cập nhật lại thông tin chuyên ngành: từ ngày 05/06/2020 đến ngày 08/06/2020, sinh viên vào hệ thống portal kiểm tra/cập nhật lại thông tin chuyên ngành.
 2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/06/2020 đến ngày 12/06/2020 (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30). 
 1. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.
 2. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 
 • Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: www.hcmus.edu.vn vào ngày 24/06/2020.
 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 24/6/2020 đến ngày 26/6/2019.

Lưu ý:

 • Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo thông báo trên và chịu trách nhiệm về tính xác thực đối với hồ sơ đã nộp theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của Trường để cập nhật thông tin mới về việc xét tốt nghiệp.
 • Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ giấy tờ sau đây: 

            – Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;

            – CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV./.

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.