Thông báo nộp học phí HK2/2019-2020 – Đại học chính quy

Thông báo nộp học phí HK2/2019-2020 – Đại học chính quy

Sinh viên tra cứu học phí HK2/2019-2020 tại đây: https://pdt.hcmus.edu.vn/hocphi 

Lưu ý:

– SV kiểm tra lại các học phần/lớp học phần đã đăng ký học, nếu thấy sai sót thì liên hệ phòng đào tạo để điều chỉnh.

– Đối với Chương trình Chất lượng cao, học phí thu theo học kỳ (đã thông báo) nên không hiển thị học phí từng học phần.