Thông báo phát chứng chỉ GDQP – đợt bổ sung

Thông báo phát chứng chỉ GDQP – đợt bổ sung

THÔNG BÁO

(V/v Phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên bậc Đại học

hệ Chính Quy học vào đợt tháng 09 năm 2020)

 

            Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2019 học Giáo dục Quốc phòng trong đợt tháng 9 năm 2020 (chưa nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng) đến Phòng Đào tạo nhận chứng chỉ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/04/2021 theo thời gian sau:

Thời gian và địa điểm phát chứng chỉ:

Sinh viên chương trình đại trà, tài năng nhận chứng chỉ tại Phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung (Sáng 8g00 – 11g00; chiều 13g30 – 15g00).

Thời gian

Ngành

Thứ 2 

Thứ 6

Toán học

Khoa học Vật liệu

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Thứ 3

Sinh học

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Địa chất

Hải dương

Kỹ thuật Hạt nhân

Thứ 4

Công nghệ thông tin

Vật lý

Khoa học Môi trường

Thứ 5

Hóa học

Công nghệ Sinh học

Sinh viên các chương trình đặc biệt: Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt Pháp tất cả các ngành học cùng đợt sẽ nhận chứng chỉ tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ (Sáng 8g00 – 11g00; chiều 13g30 – 16g00).

Lưu ý:

  1. Sinh viên đến nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ sinh viên.
  2. Đề nghị sinh viên đến nhận chứng chỉ đúng theo thời gian qui định.

                                                                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO