Thông báo phát thẻ BHYT đợt 4/2018

Thông báo phát thẻ BHYT đợt 4/2018

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy tại cơ sở Thủ Đức (không nội trú KTX ĐHQG-HCM)

Phòng CTSV

11/4/2018

2.       

Sinh viên Đại học, cao đẳng, Liên thông Đại học chính quy tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng CTSV

11/4/2018

3.       

Sinh viên chương trình tiên tiến, Việt pháp, Chất lượng cao

Văn phòng Chương trình đào tạo đặc biệt I43

11/4/2018

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (I59B)

11/4/2018

5.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

11/4/2018

 {aridoc width=”700″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/841/2018-3-BHYT%20dot%205.pdf{/aridoc}