Thông báo số 2 Về kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

Thông báo số 2 Về kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

Kính gởi:   Các Ứng viên dự thi kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo thời gian ôn tập môn kiến thức chung và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

 • Môn Ngoại ngữ:
  • Môn tiếng Anh (cho ngạch Giảng viên):
   • 8g thứ ba (15/10/2019); tại Phòng C33.
  • Môn tiếng Anh (cho ngạch Chuyên viên và Nghiên cứu viên):
   • 8g thứ năm (17/10/2019); tại Phòng E402.
 • Môn Kiến thức chung:
  • 14g thứ sáu (18/10/2019); tại Giảng đường 1

 Ghi chú: Đề cương ôn tập tham khảo (đính kèm bên dưới)

Trân trọng./.